Όροι χρήσης

Με τους παρόντες όρους χρήσης η Επιχείρησή μας, “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΙΝΦΙΝΙΤΥ ΓΚΡΙΣ (INFINITY GREECE)” και τον διακριτικό τίτλο “INFINITY GREECE ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” (εφεξής η «Επιχείρηση» ή «εμείς» ή «μας») με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Βασιλέως Ηρακλείου 14) καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους που διέπουν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και τη χρήση των υπηρεσιών της.

Προϋπόθεση της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών ειναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων  και η συμμόρφωσή των χρηστών κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Το παρόν καλύπτει όλους τους ιστότοπους εντός του domain www.saldoagency.com. Κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και χρήση αυτής ισχύει η Πολιτική Απορρήτου.

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, το οποίο συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, άρθρα, απεικονίσεις, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων κτλ., αποτελεί εξ ολοκλήρου πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από το αντίστοιχο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο.

Εκτός της περίπτωσης που οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό διατίθεται σε χρήστες στα πλαίσια ξεχωριστής διμερούς συνεργασίας, απαγορεύεται η συνολική ή εν μέρει αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, πώληση, φόρτωση, αποθήκευση, αναδημοσίευση ή άλλη χρήση του υλικού χωρίς πρότερη γραπτή συναίνεση της Επιχείρησης.

Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει νομική ή άλλη ευθύνη σχετικά με την εγκυρότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το διατιθέμενο υλικό να θεωρηθεί ή χρησιμοποιηθεί ως νομική συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη πράξη. Ο/Η χρήστης φέρει την ευθύνη της επικύρωσης των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα μας βρίσκεται κάποιος υπερσύνδεσμος (hyperlink) σε ιστοσελίδα τρίτων, γνωστοποιούμε ότι αυτοί οι ιστότοποι δεν είναι αντικείμενο ελέγχου της Εταιρίας μας, η οποία συνεπώς δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων σε αυτές τις ιστοσελίδες. Αντίστοιχα, η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για περιεχόμενο τρίτων προσώπων που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα, ειδικά όσον αφορά δυναμικά μεταβαλλόμενο υλικό, όπως διαφημίσεις ή plug-ins.

Όροι χρήσης πακέτου Free

Στα πλαίσια των υπηρεσιών μας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας δωρεάν λογαριασμού (“Free”). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, τα δωρεάν μέλη λαμβάνουν πρόσβαση σε υλικό που παράγει και/ ή διαθέτει η Επιχείρηση, και συγκεκριμένα Webinars και ένα μηνιαίο newsletter. Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα αποθήκευσης άρθρων από τους χρήστες, όπως επίσης και η επαφή με το κέντρο υποστήριξης μέσω της αντίστοιχης φόρμας. Η Επιχείρηση διατηρεί τη δυνατότητα, μελλοντικά και χωρίς τη συναίνεση των υπαρχόντων δωρεάν μελών, να επεκτύνει ή περιορίσει αυτήν την προσφορά. Η διαγραφή και επανεγγραφή από τη λίστα newsletter μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποστολή email στο [email protected].

Τα μέλη υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες αποκλειστικά αληθείς, και κατά τη χρήση του λογαριασμού τους να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες, τους εκπροσώπους της Επιχείρησης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ευπρεπώς. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση σε περίπτωση επικίνδυνης χρήσης του λογαριασμού τους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει παροδικά ή να απενεργοποιήσει λογαριασμούς χρηστών που καταχράζονται την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση πρόσβασης στο λογαριασμό σε άλλα φυσικά πρόσωπα, εκτός της περίπτωσης όπου τα φυσικά πρόσωπα με πρόσβαση ανήκουν στην ίδια ομάδα ή το ίδιο νομικό πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισμός, ΜΚΟ κτλ.) και η παραχώρηση γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση.

Όροι χρήσης συνδρομητικών πακέτων Starter και Pro

Η Επιχείρηση προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίες επί πληρωμή, των οποίων οι παροχές προσδιορίζονται ανά κατηγορία παροχών, και διακρίνονται στο πακέτο υπηρεσιών “Starter”, και το πακέτο υπηρεσιών “Pro”. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να προσαρμόσει τις παροχές και την τιμή των υπηρεσιών κατά περίπτωση και μετά από αμφιμερή συναίνεση των μελών. Επιπλέον, περιοδικές εκπτώσεις και πακέτα ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ανά περίπτωση η Επιχείρηση και δεν μεταβάλλουν μόνιμα τους παρακάτω όρους.

Τα μέλη υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες αποκλειστικά αληθείς, και κατά τη χρήση του λογαριασμού τους να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες, τους εκπροσώπους της Επιχείρησης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ευπρεπώς. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση σε περίπτωση επικίνδυνης χρήσης του λογαριασμού τους. Η Επιχείρησηδιατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει παροδικά ή να απενεργοποιήσει λογαριασμούς χρηστών που καταχράζονται την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση πρόσβασης στο λογαριασμό σε άλλα φυσικά πρόσωπα, εκτός της περίπτωσης όπου τα φυσικά πρόσωπα με πρόσβαση ανήκουν στην ίδια ομάδα ή το ίδιο νομικό πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισμός, ΜΚΟ κτλ.) και η παραχώρηση έχει γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση.

Η πληρωμή του συμφωνημένου αντιτίμου πραγματοποιείται διαδικτυακά, ή, μετά από συνεννοήση με την Επιχείρηση, με άλλα μέσα. Σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση τρίτων πλατφορμών, όπως υπηρεσίες online συναλλαγών, απευθυνθείτε στην Πολιτική Απορρήτου. Ο πελάτης με την πληρωμή του πακέτου γνωρίζει και αποδέχεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει με την πλήρη ή μερική εκτέλεση των υπηρεσιών.

Πακέτο υπηρεσιών “Starter”

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, οι χρήστες λαμβάνουν πρόσβαση σε υλικό που παράγει και/ ή διαθέτει η Επιχείρηση, και συγκεκριμένα Webinars και ένα μηνιαίο newsletter. Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα αποθήκευσης άρθρων από τους χρήστες, και η επαφή με το κέντρο υποστήριξης μέσω της αντίστοιχης φόρμας. Τέλος, οι χρήστες έχουν πρόσβαση μία φορά μηνιαία σε διαδικτυακή συνάντηση 60 λεπτών με υπαλλήλους της Επιχείρησής μας, με στόχο τη δημιουργία στρατηγικής και την επίλυση αποριών, όπως επίσης και σε τηλεφωνική κλήση 15 λεπτών ανά μήνα για επείγοντα ζητήματα που προκύπτουν. Η διαγραφή και επανεγγραφή από τη λίστα newsletter μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποστολή email στο [email protected].

Η μηνιαία τιμή του πακέτου ανέρχεται στα 70 ΕΥΡΩ (συν Φ.Π.Α.) ανά μήνα. Το πακέτο ανανεώνεται μηνιαία, και μπορεί να ακυρωθεί με ηλεκτρονική ενημέρωση της Επιχείρησης στο [email protected] τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος των 30 ημερών για τις οποίες ισχύει το πακέτο. Υπάρχει η δυνατότητα δοκιμαστικής περιόδου 14 ημερολογιακών ημερών, κατά τις οποίες ο χρήστης δε χρεώνεται για την πρόσβαση στο πακέτο. Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ο χρήστης ξεκινά να χρεώνεται κανονικά, και αρχή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών θεωρείται η 15η ημέρα από την αρχή της παροχής.

Πακέτο υπηρεσιών “Pro”

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, οι χρήστες λαμβάνουν πρόσβαση σε υλικό που παράγει και/ ή διαθέτει η Επιχείρηση, και συγκεκριμένα Webinars και ένα μηνιαίο newsletter. Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα αποθήκευσης άρθρων από τους χρήστες, και η επαφή με το κέντρο υποστήριξης μέσω της αντίστοιχης φόρμας. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση μία φορά μηνιαία σε δύο διαδικτυακές συναντήσεις 60 λεπτών με υπαλλήλους της Επιχείρησής μας, με στόχο τη δημιουργία στρατηγικής και την επίλυση αποριών, όπως επίσης και σε δύο τηλεφωνικές συναντήσεις 15 λεπτών μηνιαία για επείγοντα ζητήματα που προκύπτουν. Τέλος, προετοιμάζονται και παρέχονται μηνιαία πέντε (5) δημοσιεύσεις για τα κοινωνικά δίκτυα (LinkedIn, Facebook, Instagram) του πελάτη από την Επιχείρηση, με βάση τις ανάγκες και την επικοινωνία με τον πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο ο πελάτης παρέχει το υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες κ.α.) που καθίσταται απαραίτητο για την παραγωγή των δημοσιεύσεων. Η Επιχείρηση δεν επωμίζεται την ευθύνη δημοσίευσης αυτών των φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων κτλ. στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς αυτή η ευθύνη παραμένει στον πελάτη. Η Επιχείρηση επίσης δεν εγγυάται κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα σχετικά με την επιτυχία ή την εμβέλεια της προετοιμασμένης δημοσίευσης. Η διαγραφή και επανεγγραφή από τη λίστα newsletter μπορεί να πραγματοποιηθεί με αποστολή email στο [email protected].

Η μηνιαία τιμή του πακέτου ανέρχεται στα 200 ΕΥΡΩ (συν Φ.Π.Α.) ανά μήνα. Το πακέτο ανανεώνεται μηνιαία, και μπορεί να ακυρωθεί με ηλεκτρονική ενημέρωση της Επιχείρησης στο [email protected] τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος των 30 ημερών για τις οποίες ισχύει το πακέτο. 

Όροι χρήσης πακέτων υπηρεσιών SALDO Start και Marketing Training

Η Επιχείρηση προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας της πακέτα υπηρεσιών επί πληρωμή, των οποίων οι παροχές προσδιορίζονται ανά κατηγορία παροχών, και διακρίνονται στο πακέτο υπηρεσιών “SALDO Start”, και το πακέτο υπηρεσιών “Marketing Training”. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να προσαρμόσει τις παροχές και την τιμή των υπηρεσιών κατά περίπτωση και μετά από αμφιμερή συναίνεση των μελών. Επιπλέον, περιοδικές εκπτώσεις και πακέτα ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ανά περίπτωση η Επιχείρηση και δεν μεταβάλλουν μόνιμα τους παρακάτω όρους.

Τα μέλη υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες αποκλειστικά αληθείς, και κατά τη χρήση του λογαριασμού τους να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες, τους εκπροσώπους της Επιχείρησης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ευπρεπώς. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση σε περίπτωση επικίνδυνης χρήσης του λογαριασμού τους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει παροδικά ή να απενεργοποιήσει λογαριασμούς χρηστών που καταχράζονται την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση πρόσβασης στο λογαριασμό σε άλλα φυσικά πρόσωπα, εκτός της περίπτωσης όπου τα φυσικά πρόσωπα με πρόσβαση ανήκουν στην ίδια ομάδα ή το ίδιο νομικό πρόσωπο (εταιρεία, συνεταιρισμός, ΜΚΟ κτλ.) και η παραχώρηση έχει γνωστοποιηθεί στην Επιχείρηση.

Η πληρωμή του συμφωνημένου αντιτίμου πραγματοποιείται διαδικτυακά, ή, μετά από συνεννόηση με την Επιχείρηση, με άλλα μέσα. Σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση τρίτων πλατφορμών, όπως υπηρεσίες online συναλλαγών, απευθυνθείτε στην Πολιτική Απορρήτου (λινκ). Ο πελάτης με την πληρωμή του πακέτου γνωρίζει και αποδέχεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει με την πλήρη ή μερική εκτέλεση των υπηρεσιών.

Πακέτο υπηρεσιών “SALDO Start”

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής και την αντίστοιχη ενημέρωση της Επιχείρησης, ο πελάτης λαμβάνει από την Επιχείρηση τα εξής: Μία δίωρη Εκπαίδευση Στρατηγικής μέσω διαδικτύου ή δια ζώσης κατόπιν συνεννόησης, τη δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας (συμπεριλαμβάνονται logo, taglines, παλέτα χρωμάτων και γραμματοσειρά της οπτικής ταυτότητας), τη δημιουργία Website (στην πλατφόρμα WordPress, συμπεριλαμβανομένων πέντε (5) σελίδων, φιλοξενίας της ιστοσελίδας και προσφοράς domain name), όπως επίσης και δημιουργία και προετοιμασία λογαριασμών στις πλατφόρμες Meta (Facebook και Instagram). Τέλος, προετοιμάζονται και παρέχονται τρεις (3) δημοσιεύσεις για αυτά τα κοινωνικά δίκτυα του πελάτη από την Επιχείρηση, με βάση τις ανάγκες και την επικοινωνία με τον πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο ο πελάτης παρέχει το υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες κ.α.) που καθίσταται απαραίτητο για την παραγωγή των δημοσιεύσεων. Η Επιχείρηση δεν επωμίζεται την ευθύνη δημοσίευσης αυτών των φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων κτλ. στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς αυτή η ευθύνη παραμένει στον πελάτη. Η Επιχείρηση επίσης δεν εγγυάται κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα σχετικά με την επιτυχία ή την εμβέλεια της προετοιμασμένης δημοσίευσης. 

Ο πελάτης υποχρεούται να προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις παρεχόμενες πληροφορίες και την έκταση των ζητούμενων παραδοτέων.

Η τιμή του πακέτου ανέρχεται στα 1200 ΕΥΡΩ (συν Φ.Π.Α.).

Πακέτο υπηρεσιών “Marketing Strategy & Communication Training”

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής και την αντίστοιχη ενημέρωση της Επιχείρησης, ο πελάτης λαμβάνει από την Επιχείρηση τα εξής: Τρεις (3) δίωρες συνεδρίες σε μία από τις προεπιλεγμένες θεματικές (Στρατηγικής, Περιεχομένου ή Διαφημίσεων). Η ημέρα και ώρα της εκπαίδευσης καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας. Οι εκπαιδεύσεις λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά.

Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων, το οποίο συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, άρθρα, απεικονίσεις, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων κτλ., αποτελεί εξ ολοκλήρου πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησής και προστατεύεται από το αντίστοιχο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο.

Η τιμή του πακέτου ανέρχεται στα 460 ΕΥΡΩ (συν Φ.Π.Α.).

Διαμόρφωση πακέτου υπηρεσιών κατά επιλογή ή επιλογή μεμονωμένων υπηρεσιών

Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων υπηρεσιών ή συνδυασμό διαφόρων υπηρεσιών, όπως η δημιουργία ιστοσελίδας, η παροχή εκπαιδεύσεων, η δημιουργία περιεχομένου κτλ. Η δυνατότητα παροχής, η κοστολόγηση και ο προσδιορισμός του χρόνου παράδοσης προσαρμόζονται κατά περίπτωση και προσδιορίζονται μόνο μετά από επικοινωνία και επικύρωση από την Επιχείρηση. 

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμά της να προσαρμόσει τις παροχές και την τιμή των υπηρεσιών κατά περίπτωση και μετά από αμφιμερή συναίνεση των μελών. Επιπλέον, περιοδικές εκπτώσεις και πακέτα ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται ανά περίπτωση η Επιχείρηση και δεν μεταβάλλουν μόνιμα τους όρους χρήσης. Ο πελάτης υποχρεούται να προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις παρεχόμενες πληροφορίες και την έκταση των ζητούμενων παραδοτέων.

Η πληρωμή του συμφωνημένου αντιτίμου πραγματοποιείται διαδικτυακά, ή, μετά από συνεννόηση με την Επιχείρηση, με άλλα μέσα. Ο πελάτης με την πληρωμή του πακέτου γνωρίζει και αποδέχεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει με την πλήρη ή μερική εκτέλεση των υπηρεσιών.


1 Όπου “χρήστης” αναφέρεται σε μοναδικό λογαριασμό, ανεξάρτητα από το αν ο λογαριασμός ανήκει σε νομικό πρόσωπο (εταιρεία, ΜΚΟ κτλ.), και χρησιμοποιείται από έως και 4 μέλη της ομάδας.

2  Εντός του εργασιακού ωραρίου της Επιχείρησης.

3  Εντός του εργασιακού ωραρίου της Επιχείρησης.